Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 296 Yhtiökokouskutsu 7.9.2020 / Asunto Oy Lampikuru

JARDno-2020-2109

Perustelut

Asunto Oy Lampikurulta on tullut kutsu 7.9.2020 järjestettävään yhtiökokoukseen ja kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Yhtiökokouksessa mm. esitetään tilinpäätös vuodelle 2019, tilintarkastuskertomus, päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2020 sekä valitaan hallituksen jäsenet.

Yhtiökokousedustaja päättää yhtiön tilanteen, käsiteltävien asioiden ja kaupungin strategisten intressien perusteella tarpeen osallistua kokoukseen. 

IL

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajaksi Asunto Oy Lampikurun yhtiökokoukseen  Mestariasunnot Oy:n kiinteistömestari Jarkko Kankkusen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan nimeämään yhtiökokousedustajan nimetyn esteen varalta.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asunto Oy Lampikuru, Mestariasunnot Oy