Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 295 Yhtiökokouskutsu 29.9.2020 / Kiint. Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalo 

JARDno-2020-2105

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiint. Oy Järvenpään Asemamäen Paikoitustalolta on tullut kutsu 3.9.2020 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiöltä on tullut myöhemmin ilmoitus kokouspäivämäärän muutoksesta ja kokous pidetään 29.9.2020. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. yhtiön tilikauden 2019 toimintakertomus sekä vuoden 2020 talousarvio. Järvenpään kaupungilla on oikeus nimetä yhtiökokoukseen edustaja.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää päättää nimetä kaupungin edustajaksi Kiint. Oy Järvenpään Asemamäen paikoitustalon 29.9.2020  yhtiökokoukseen kaupungingeodeetti Juhana Hiirosen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nimetyn esteen varalta. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset