Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 293 Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän hankinnan rahoittaminen tuottavuusmäärärahoista

JARDno-2020-2044

Valmistelija

  • Seppo Oksa, tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö, seppo.oksa@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto (11.11.2019 § 81) hyväksyi talousarvion investointiosaan 2 miljoonan euron kehitysinvestointivarauksen käytettäväksi hankkeisiin, joilla parannetaan kaupungin vetovoimaa tai tuottavuutta. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto valtuutti kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100.000 euroon asti ja kaupunginhallituksen 100.000 euroa ylittävistä hankkeista. 

Hanke-esitys

Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän uusinta. Järvenpään varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä pohjautuu ennen vuotta 2010 käyttöönotettuun CGI Suomi Oy:n tuottamaan ProConsona perusjärjestelmään sekä sen rinnalle löysästi liitettyihin lisäpalveluihin ja tietojärjestelmiin. Järjestelmä on vanhanaikainen, kankea ja vaatii usean eri tietojärjestelmän samanaikaista käyttöä. ProConsona perusjärjestelmä tulee elinkaarensa päähän syksyllä 2021.

Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän uusinta projektin tavoite on toteuttaa varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä kokonaisratkaisuna, joka tarjoaa asiakkaille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille yhden liittymän varhaiskasvatuksen palveluihin sekä mahdollistaa tiedolla johtamisen.

Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän uusinta on edennyt kaupungin yleisen kehittämismallin mukaisesti. Talousjohtajan hyväksyttyä projektin investointilaskelman, on kehittämisen ohjausryhmä (tietohallintotyöryhmä) antanut projektille Hallintosäännön 37 § mukaisen etenemisluvan.

Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän uusinnan kertainvestoinnin arvo on yhteensä 145 000 euroa, joka esitetään haettavaksi tuottavuusinvestointien määrärahoista vuonna 2020 ja 2021. Investoinnin korollinen takaisinmaksuaika on 2,8 vuotta, laskennallisella 5 % korolla. Takaisinmaksulaskelmassa on huomioitu toiminnan tehostuminen sekä hallinnon että itse päiväkodin toiminnassa. Varsinaisia tiedolla johtamisen tuottamia resurssioptimoinnin säästöjä ei takaisinmaksulaskelmassa ole tällä hetkellä huomioitu. Varhaiskasvatusjärjestelmän uusinta on kuitenkin perusedellytys Varhaiskasvatuksen avainalueelle osoitettujen tehostamistoimenpiteiden toteuttamiselle.

Vuosittaiset käyttökustannukset, noin 110 000 euroa, kohdennetaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttötalouteen.

Kaupunkistrategian mukaisesti (O2 Informaatiopääoma) kaikilla tietojärjestelmähankinoinnoilla on tavoitteena tukea kokonaisarkkitehtuuria, jossa kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden käytettävissä.

TP

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää kertainvestoinnille 145 000 euron rahoituksen kehitysinvestointien tuottavuushankkeista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut