Kaupunginhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 315 Aluevaalit 2022, vaalilautakuntien ja -toimikunnan nimeäminen

JARDno-2021-2265

Valmistelija

  • Katja Kneckt, katja.kneckt@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 22.11.2021 § 301, asia jätettiin pöydälle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa vuonna 2022 toimitettavaa aluevaalia varten 

  1. yhdeksän (9) äänestysalueen vaalilautakuntaa, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä viisi varajäsentä sekä
  2. laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yhden vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä viisi varajäsentä.

Päätös

Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

Kokoustauko tämän asian jälkeen 18.31 - 18.36.