Kaupunginhallitus, kokous 28.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 284 Maanvuokrasopimuksen purkaminen 186-7-712-11 (Kaskitie 6) Fortum lämpökeskus

JARDno-2020-1893

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aleksi Toivonen, maankäyttöinsinööri, aleksi.toivonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on solminut 13.5.2003 maanvuokrasopimuksen (VS-186-7-712-6-mala) Fortum Power and Heat Oy:n kanssa 30.9.2053 saakka Pajalan kaupungiosaan korttelille 712 tontille nro. 6, joka käsittää 1700m2 suuruisen määräalan. Maanvuokra-alue on myöhemmin lohkottu tontiksi 186-7-9908-1 ja luovutettu käytettäväksi kaukolämpölaitostoimintaan. Kuitenkin osana Pajalan alueen kehittämistä ja kaupunkirakenteen tulevaisuuden suunnittelua, on Järvenpään kaupunki sopinut yhdessä Fortum Keski-Uusimaa Oy (ent. Fortum Power and Heat Oy) kanssa lämpökeskuksen poistamisesta ja vuokrasopimuksen päättymisestä 30.6.2020. Lämpölaitos on sijainnut asemakaavamuutosalueella, joka tullaan rakentamaan K-Supermarket Pajalan yhteydessä kaupunginvaltuuston hyväksymän asemakaavan muutoksen 15.6.2020 § 40 (Pajalantie 19, osa korttelista 712) mukaisella tavalla. Lämpökeskuksen poistumisesta aiheuva tuotantokapasiteetin vähenemä tullaan paikkaamaan korvaavin keinoin. Fortum Power and Heat Oy on saattanut loppuun purkutyöt, joista on suoritettu loppukatselmus Järvenpään kaupungin rakennusvalvonnan toimesta 18.6.2020. Fortum Power and Heat Oy on maksanut kohteesta maanvuokrasopimuksen mukaista vuokraa kaupungille 30.6.2020 saakka. Maanvuokrasopimuksen purku käsitellään kaupunginhallituksen toimivallalla, sen kokonaisarvon ollessa merkittävän suuri (>100 000€).

Maanvuokrasopimuksen purkamisesta sovitaan liitteenä olevalla sopimuksella.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen, jolla Järvenpään kaupunki ja Fortum Keski-Uusimaa Oy (ent. Fortum Power and Heat Oy) sopivat 13.5.2003 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen purkamisesta 30.6.2020.

Päätös

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30.

Valmistelija

  • Aleksi Toivonen, maankäyttöinsinööri, aleksi.toivonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 275

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen, jolla Järvenpään kaupunki ja Fortum Keski-Uusimaa Oy (ent. Fortum Power and Heat Oy) sopivat 13.5.2003 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen purkamisesta 30.6.2020.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset, tonttipäällikkö, maankäyttöinsinööri, maankäyttösihteeri, kaupungingeodeetti, asiakaspalvelusihteeri