Kaupunginhallitus, kokous 28.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Ero luottamustehtävästä / Rantanen Tea

JARDno-2020-1868

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tea Rantanen  on 5.8.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustoimesta.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää Tea Rantaselle eron Järvenpään kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustoimesta.

Päätös

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30.

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 274.

Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää Tea Rantaselle eron Järvenpään kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustoimesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Eronnut, KV