Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Yhtiökokouskutsu 28.05.2020 / Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat

JARDno-2020-1253

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Tilat Oy on lähettänyt kokouskutsun 28.5.2020 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kokouksessa mm. valitaan hallituksen jäsenet, tilinpäätöksen vahvistamisestä päättäminen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019 sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019.

Kaupungin osakeomistus on välillinen, sillä osakkeet ovat Mestaritoiminta Oy omistuksessa. Siten Mestaritoiminta Oy päättää yhtiökokousedustuksesta ja vastaa osaltaan konsernivalvonnan ja -ohjauksen toteutumisesta yhtiössä.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että Mestaritoiminta Oy nimeää yhtiökokousedustajan.

Päätös

Asia siirtyy jatkokoukseen 20.5.2020.

Tiedoksi

Mestaritoiminta Oy