Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Lausunto Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 2021 talousarvioon ja investointisuunnitelmaan

JARDno-2020-989

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen kohdassa 12 Talouden hoito, määritellään, että Vantaan kaupungin valtuusto asettaa ja hyväksyy Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pelastuslaitoksen johtokunnan esityksestä sopijakuntia kirjallisesti kuultuaan kunkin kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä. 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on pyytänyt Järvenpään kaupungilta lausuntoa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2021. Lausunnot pyydetään toimittamaan 14.5.2020 mennessä. Talousarvio ja investointisuunnitelma käsitellään Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 26.5.2020. Alkuperäisen tietopyynnön materiaaleista puuttui kuntakohtaiset kustannuserittelyt, mistä johtuen lausunnon antamiseen on pyydetty muutama päivä lisäaikaa, jotta asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa 18.5.2020.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvioesityksen mukaisesti kuntien maksuosuudet nousevat yhteensä 5,9 % vuoden 2020 talousarviosta. Kasvu aiheutuu 2% palkankorotusvarauksen lisäksi suunnitelluista paloasemankkeista ja palveluverkon laajentamisesta. Hankkeet eivät kohdistu samalla tavalla kaikkiin sopijakuntiin, joten kulukehitys vaihtelee kunnittain.

Järvenpään maksuosuudet nousevat toimitetun kuntakohtaisen erittelyn mukaisesti 1,6% vuoden 2020 tasosta ollen 2,96 miljoonaa euroa vuonna 2021. Kulunousu pysyy kaupungin talousohjelmassa huomioidussa hinnannousuraamissa, joten talousarvioesitykseen ei ole huomautettavaa.

KR

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta lausuntonaan seuraavaa: 

Kuntatalouden haasteet huomioiden Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen on syytä noudattaa taloudenpidossaan erityistä tarkkuutta ja varmistaa talouden tasapaino sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Järvenpäälle esitetty pelastustoimen vuoden 2021 kuntaosuus kasvaa hyväksyttävissä olevaa tahtia, joten kaupungilla ei ole huomautettavaa talousarvioesitykseen. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet voidaan hyväksyä. 

Päätös

Asia siirtyy jatkokoukseen 20.5.2020.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Tietohallintojohtaja