Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupunginhallitukselle tiedoksi:

1. Kivipuiston Palvelukotisäätiön hallintoneuvosto on kokouksessaan 23.4.2020 valinnut säätiön hallituksen jäseneksi Päivi Pasasen, jonka Järvenpään kaupunginhallitus on esittänyt valittavaksi jäljelle jääväksi toimikaudeksi Pia Valosen sijalle. (§ 89 JARDno-2020-704)

2. Torin ja kävelykadun palveluiden hankinta, ks. oheismateriaali

3. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi: https://minedu.fi/oppivelvollisuus-hanketiedot-ja-asiakirjat

4. HUS hallituksen kokouksen 18.5.2020 esityslista: http://husd360fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020386300

5. Suomen Kuntaliitto ry / Kunnille infoa jätelain muutoksesta - HE-Luonnos lausunnoilla 2.6. saakka: https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Jatesaadospaketti

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Käsittely

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että ilmoitusasioiden kohta 2 poistetaan esittelystä.

Merkittiin, että kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen kello 15.54. Kokous jatkui kello 18.50.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.