Kaupunginhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Vammaisneuvoston talousarvio 2021

JARDno-2020-616

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vammaisneuvosto on valmistellut kaupunginhallitukselle Järvenpään vammaisneuvoston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020. Kokonaiskustannusten määräksi vammaisneuvosto on ilmoittanut 19 840,00 €. Kaupunki on budjetoinut vammaisneuvostolle vuodelle 2020 yhteensä 13 479,00 €.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 § 73 merkinnyt asian tiedoksi ja kehottanut vammaisneuvostoa suhteuttamaan toimintansa siten, että neuvosto pysyy vuodelle 2020 varatussa budjetissa.

Vammaisneuvosto on toimittanut 21.5.2020 muokatun budjetin, jossa kokonaiskustannukset ovat 15 000,00 €. Vammaisneuvoston talousarvio ylittää siis edelleen neuvostolle 2020 varatun budjetin 1 521,00 €:lla. 

Talouspalveluilla ei ole päätösehdotuksen suhteen huomauttamista. 

IL

 

Ehdotus

Kaupunginhallitus 

  1. päättää merkitä tiedoksi Järvenpään vammaisneuvoston 21.5.2020 toimittaman muokatun budjetin.
  2. kehottaa vammaisneuvostoa edelleen sopeuttamaan toimintaansa siten, että neuvosto pysyy vuodella 2020 varatussa budjetissa (13 479,00 €).
  3.  

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 309 jälkeen. Esittelijä poisti asian esittelystä.

Päätös

Asia poistettiin esittelystä.

 

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 15.9.2020 § 311

Kaupunki on budjetoinut vammaisneuvostolle vuodelle 2020 yhteensä 13 479,00 €. Vammaisneuvosto on toimittanut kaupunginhallitukselle budjetin 28.9.2020, jossa pysytään kaupungin antamassa raamissa.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vammaisneuvoston 28.9.2020 toimittaman budjetin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Pilvi Kallio-Meriläinen, osallisuuden erityisasiantuntija, pilvi.kallio-merilainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin vammaisneuvosto on vaikuttamistoimielin, joka edistää järvenpääläisten vammaisten oikeuksien toteutumista ja toimii kaupungin kumppanina jo olemassa olevien ja uusien palvelujen kehittämisessä. Vammaisneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on seurata subjektiivisten oikeuksien toteutumista, edistää ja vaikuttaa vammaisten henkilöiden tarpeiden ja olosuhteiden kehittymiseen kunnan alueella. Tavoitteena on myös edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon sekä edistää tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten työhön, koulutukseen, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaisesti vammaisneuvosto toimii kaupunginhallituksen nimeämänä vaikuttamistoimielimenä eläkeläisneuvoston ja nuorisovaltuuston rinnalla. 

Vammaisneuvosto on valmistellut kaupunginhallitukselle talousarvion vuodelle 2021. Kaupunki on budjetoinut vammaisneuvostolle vuodelle 2021 yhteensä 13 428 euroa. Vammaisneuvoston talousarvio vuodelle 2021 on 13 420 euroa.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan16.3.2020 merkinnyt tiedoksi Järvenpään vammaisneuvoston toimintasuunnitelman ajalle 1.1.2020- 30.12.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Järvenpään vammaisneuvoston talousarvion 2021. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vammaisneuvosto