Kaupunginhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Valtuustoaloite / Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin

JARDno-2021-369

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän Jenni Komonen ja kuusi muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen aloitteen: Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin.

Ehdotus

Päätetään merkitä tiedoksi.  

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saapuneen aloitteen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 15.12.2021 § 12

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien maksuttomasta aamupalatarjoilusta peruskouluihin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle valmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuejohtaja, Opetusjohtaja