Kaupunginhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Valtuustoaloite / Järvenpäässä otetaan käyttöön terveet tilat 2028-ohjelma

JARDno-2021-374

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Järvenpään SDP:n valtuustoryhmän Satu Haaparanta ja 14 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen: Järvenpäässä otetaan käyttöön terveet tilat 2028 ohjelma.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuuston merkitsi saapuneen aloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi. 

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 15.2.2021 § 11

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien Terveet tilat 2028 ohjelman käyttöönottoa opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle valmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuejohtaja, Opetusjohtaja