Kaupunginhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Valtuustoaloite / Järvenpäälle ajantasainen metsänhoitosuunnitelma

JARDno-2021-372

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Järvenpään Vihreät valtuustoryhmän Katri Kuusikallio ja 14 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen: Järvenpäälle ajantasainen metsänhoitosuunnitelma.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saapuneen aloitteen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 15.2.2021 § 10

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien Järvenpäälle ajantasaista metsänhoitosuunnitelmaa kaupunkikehityksen palvelualueelle valmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuejohtaja