Kaupunginhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Valtuustoaloite / Järvenpää Plus-valtuustoryhmän valtuustoaloite tulistelupaikkojen lisäämiseksi kaupungin ulkoilualueilla

JARDno-2021-371

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Järvenpään Plus-valtuustoryhmän Petteri Osipow ja 19 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen tulistelupaikkojen lisäämiseksi kaupungin ulkoilualueilla.

Ehdotus

Päätetään merkitä tiedoksi. 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saapuneen aloitteen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 15.2.2021 § 9

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien tulistelupaikkojen lisäämiseksi kaupungin ulkoilualueilla hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuejohtaja, vapaa-aika- ja osaamisen palvelujen johtaja, liikuntapäällikkö