Kaupunginhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Lausunto Etevan yhtymäkokouksen päätöksen 12.11.2020 § 20 ja asianosaisten kirjallisen kuulemisen johdosta

JARDno-2021-342

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous on 12.11.2020 § 20 päättänyt asettaa tilapäisen valiokunnan tutkimaan, nauttiiko yhtymähallitus yhtymäkokouksen luottamusta. Tilapäinen valiokunta esittää lausuntonsa ja päätösesityksensä yhtymähallituksen luottamuksesta kuultuaan yhtymähallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä omistajakuntia. 

Tilapäinen valiokunta on varannut Järvenpään kaupungille tilaisuuden lausua asiassa 25.2.2021 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pyydetty pidennettäväksi 2.3.2021 saakka, jotta kaupunginhallitus voi käsitellä asian kokouksessaan 1.3.2021. Määräajan pidennystä ei ole myönnetty. Järvenpään kaupungin lausunto joudutaan siten antamaan vasta määräajan päättymisen jälkeen. 

Eteva kuntayhtymässä on toteutettu kohdennettu sisäinen tarkastus, jonka yhteydessä on havaittu myös epäkohtia. Etevan yhtymähallitus on päättänyt viedä asian esitutkintaviranomaisen tutkittavaksi ja yhtymähallituksen puheenjohtaja on pidätetty luottamustoimestaan. 

Yhtymäkokous on vasta asettanut tilapäisen valiokunnan tutkimaan, nauttiiko yhtymähallitus yhtymäkokouksen luottamusta. Onkin perusteltua pohtia, tulisiko kaupungin lausua näkemyksensä tilapäisen valiokunnan suoritettua työnsä. Tällöin kaupunginhallitus voi tilapäisen valiokunnan suorittaman tutkimuksen perusteella arvioida asian ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen. 

Etevan yhtymähallitus on valittu kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäljellä olevan toimikauden pituus on syytä ottaa huomioon vaihtoehtoja arvioitaessa.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus antaa asiassa lausunnon tilapäisen valiokunnan suoritettua asiassa tutkinnan.

 

Käsittely

Ossi Vähäsarja poistui ilmoittaen esteellisyydestä. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Ossi Vähäsarja, esteellisyyden peruste Etevan hallituksen jäsenyys.

Tiedoksi

Eteva/kirjaamo