Kaupunginhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy:n osakassopimus

JARDno-2021-333

Valmistelija

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke on yritysten ja niiden toimintaympäristön kehittämiseen Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan alueelle keskittyvä kehittämisyhtiö, jonka osakkaina ovat toiminta-alueen kunnat ja kaupungit. Osakassopimuksen tarkoituksena on sopia Yhtiön toiminnan järjestämisestä, hallinnosta, rahoituksesta, osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista Yhtiöön ja toisiinsa nähden, osakkeiden omistuksesta ja luovutuksesta sekä muista sopimuksessa sovituista asioista. Osakassopimuksella täydennetään yhtiöjärjestystä ja se hyväksytään samansisältöisenä kaikissa omistajakunnissa. Tällä hetkellä Yhtiön toiminnasta ei ole tehty omistajakuntien kesken osakassopimusta. 

Yhtiön toiminta-ajatuksena on lisätä toiminta-alueensa hyvinvointia luomalla edellytyksiä uuden elinkeinotoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymiselle sekä olemassa olevien yritysten menestyksekkäälle toiminnalle erityisesti yritysneuvonnan keinoin. Yhtiö kehittää asiakkaiden liiketoimintaa ja toimintamahdollisuuksia vahvoja verkostoja hyödyntäen. Yhtiö on ennakoiva, aktiivinen ja luotettava kehittämiskumppani omistajille, asiakkaille ja sidosryhmille. Nykyistä toiminta-aluetta on mahdollista laajentaa jatkossa. Yhtiön rahoituksen tulee olla riittävä toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Vuosittaisesta rahoituksesta sovitaan edellisen vuoden syyskuun loppuun mennessä Yhtiön hallituksen hyväksymän talousarvion perusteella. Osakkaiden rahoituksen lisäksi Yhtiö voi hankkia eri lähteistä ulkopuolista rahoitusta sekä perustaa rahastoja toiminnan rahoittamiseksi.

Esityslistan liitteenä on esitys Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n osakassopimukseksi.

Päätösvalta asiassa on hallintosäännön 12 §:n perusteella kaupunginhallituksella, joka ohjaa seutuyhteistyötä, vaikka elinkeinopolitiikka hallintosäännön 21 §:n mukaan kuuluukin Kaupunkikehityslautakunnalle ja kaupungin edunvalvonta 33 §:n perusteella mm. kuntayhteistyöasioissa kaupunginjohtajalle.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuken osakassopimuksen liitteen mukaisena allekirjoitettavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, elinvoimajohtaja, kaupunkikehityslautakunta