Kaupunginhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Järvenpään eläkeläisneuvoston talousarvioesitys vuodelle 2021

JARDno-2020-2996

Valmistelija

  • Pilvi Kallio-Meriläinen, osallisuuden erityisasiantuntija, pilvi.kallio-merilainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin eläkeläisneuvosto on vaikuttamistoimielin, joka edistää järvenpääläisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja toimii kaupungin kumppanina jo olemassa olevien ja uusien palvelujen kehittämisessä. Neuvosto vaikuttaa päätöksentekoon muun muassa aloittein vanhusten asioiden ja palvelujen kehittämiseksi. Eläkeläisneuvoston toimintaa säätelee vanhuspalvelulaki ja kuntalaki. Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaisesti eläkeläisneuvosto toimii kaupunginhallituksen nimeämänä vaikuttamistoimielimenä vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston rinnalla. 

Eläkeläisneuvosto on valmistellut kaupunginhallitukselle talousarvion vuodelle 2021. Kaupunki on budjetoinut eläkeläisneuvostolle vuodelle 2021 yhteensä 16116 euroa. Eläkeläisneuvoston talousarvio vuodelle 2021 on 16110 euroa.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.3.2020 merkinnyt tiedoksi Järvenpään eläkeläisneuvoston toimintasuunnitelman ajalle 1.1.2020-31.5.2021.

HV


 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Järvenpään eläkeläisneuvoston talousarvion 2021. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Eläkeläisneuvosto