Kaupunginhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ero luottamustehtävästä / Ryhänen Ulla

JARDno-2021-421

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan varajäsen Ulla Ryhänen on 19.2.2021 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa tehtävästä esteellisyyden takia. Keskusvaalilautakunnan jäsen, joka on ehdokkaana kuntavaaleissa, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn siitä lukien, kun häntä koskeva ehdokashakemus on annettu lautakunnalle. Myöskään puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Lisäksi jäseniin sovelletaan hallintolain 27−30 §:ien esteellisyyssäännöksiä.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 12.6.2017 § 6 valinnut keskusvaalilautakunnan jäsenet toimikaudelle 2017-2021 sekä kokouksessaan 11.9.2017 § 78 valinnut keskusvaalilautakunnan toimikaudelle varajäsenet ja asettanut Ulla Ryhäsen 3.varajäseneksi.

 

LK

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää eron Ulla Ryhäselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä
  2. valita hänen tilalle 3. varajäsenen keskusvaalilautakuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV, eronnut