Kaupunginhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Ero luottamustehtävästä / Mustonen Joonas

JARDno-2021-298

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Joonas Mustonen on 8.2.2021 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Joonas Mustonen on toiminut hyvinvointilautakunnassa Pasi Solosen henkilökohtaisena varajäsenenä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Joonas Mustoselle eron hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä.
  2. valita hänen tilalle hyvinvointilautakuntaan Pasi Soloselle henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Eronnut, valittu, listatiimi