Kaupunginhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ero luottamustehtävästä / Kekäläinen Arvi

JARDno-2021-438

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan jäsen Arvi Kekäläinen on 23.2.2021 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa tehtävästä esteellisyyden takia. Keskusvaalilautakunnan jäsen, joka on ehdokkaana kuntavaaleissa, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn siitä lukien, kun häntä koskeva ehdokashakemus on annettu lautakunnalle. Myöskään puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Lisäksi jäseniin sovelletaan hallintolain 27−30 §:ien esteellisyyssäännöksiä.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 12.6.2017 § 6 valinnut keskusvaalilautakunnan jäsenet toimikaudelle 2017-2021 sekä kokouksessaan 11.9.2017 § 78 valinnut keskusvaalilautakunnan toimikaudelle varajäsenet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää eron Arvi Kekäläiselle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä
  2. valita hänen tilalle jäsenen keskusvaalilautakuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV, eronnut, listatiimi