Kaupunginhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Ero luottamustehtävästä / Itkonen Ilma-Lea

JARDno-2020-2446

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Eläkeliiton Järvenpään yhdistys ry:n nimeämä eläkeläisneuvoston varajäsen Ilma-Lea Itkonen on 23.9.2020 päivätyllä sähköpostilla ilmoittanut eroavansa eläkeläisneuvoston varajäsenyydestä. 

Eläkeliiton Järvenpään yhdistys ry esittää, että Pentti Kankaan varajäseneksi Järvenpään eläkeläisneuvostoon nimetään yhdistyksen jäsen Maija-Liisa Pyykkönen ajalle 1.10.2020 – 31.5.2021.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä eläkeläisneuvostoon Pentti Kankaan varajäseneksi Ilma-Lea Itkosen sijaan Maija-Liisa Pyykkösen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Eronnut, nimetty, listatiimi