Kaupunginhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Valtuustoaloite / Loimun kiinteistön purun lykkääminen ja kiinteistön hyödyntämisen tarkempi tarkastelu

JARDno-2020-2981

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 14.12.2020 § 79

Juuma Riikka ja 12 valtuutettua jätti valtuustoaloitteen koskien Loimun kiinteistön purun lykkäämistä ja kiinteistön hyödyntämisen tarkempaa tarkastelua.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien Loimun kiinteistön purun lykkäämistä ja kiinteistön hyödyntämisen tarkempaa tarkastelua hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin palvelualue/palvelualuejohtaja