Kaupunginhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kaupunginjohtajan tulostavoitteet 2021

JARDno-2021-57

Valmistelija

 • Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja, helina.perttu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön 6 §:n mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että kaupunginjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut. 

Kehityskeskustelussa vuoden 2021 tavoitteiksi on asetettu:

1. Talouden johtaminen

 • Hyvin alkanut työ jatkuu talousohjelman ja investointiohjelman osalta.
 • Kiinteistöjohtamisen selkeyttäminen, erityisesti Mestaritoiminnan osalta, jatkuu.
 • Keu-soten kuntayhtymän toiminnan omistajaohjaus ja palvelutason seuraaminen, edunvalvonta, yhdyspinnassa toimimisen kehittäminen, talouden seuraaminen ja valvonta

2. Sote-uudistus

a. Jos uudistus toteutuu, vahva edunvalvonta

b. Jos uudistus ei toteudu, kuntayhtymän ohjausmallin kehittäminen

3. Koronatilanteen johtaminen

4. Palvelualuejohtajien perehdyttäminen

5. Strategian kirkastaminen uuden valtuuston kanssa

6. Elinkeinopolitiikan suunnan selkeyttäminen

7. Kaupunginjohtajana kehittyminen

 • esimiehisyys ja johtoryhmätyöskentely
 • sidosryhmätyöskentely ja edunvalvonta
 • luottamushenkilöorganisaation ja virkamieskunnan toimivan yhteyden kirkastaminen.

Tulostavoitteet on asetettu kaupunginjohtajan kehityskeskustelussa 5.10.2020 ja 30.10.2020, johon ovat osallistuneet kaupunginhallituksen puheenjohtajistona Helinä Perttu, Tomi Passi ja Ulla-Mari Karhu ja Olli Naukkarinen.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Puheenjohtaja toimii myös kokouksen sihteerinä tämän asian käsittelyn ajan. 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja, helina.perttu@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen perusteella
 2. että puheenjohtaja toimii kokouksen sihteerinä tämän asian käsittelyn ajan
 3. hyväksyä selostustekstin mukaisesti kaupunginjohtajalle asetetut keskeiset tavoitteet vuodelle 2021.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.