Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 297 Yhtiökokouskutsu 10.11.2021 / Asunto Oy Haltianpolku 2

JARDno-2021-2188

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asunto Oy Haltianpolku 2 on lähettänyt kutsun 10.11.2021 järjestettävään yhtiökokoukseen ja kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Yhtiökokousedustaja päättää yhtiön tilanteen, käsiteltävien asioiden ja kaupungin strategisten intressien perusteella tarpeen osallistua kokoukseen. 

Yhtiökokouksessa käsiteltävänä asian on yhtiöjärjestyksenmuutos koskien huoneisto nro 31 käyttötarkoituksen muuttamista kaikissa yhtiöjärjestyksen kohdissa nykyisestä nimikkeestä "Lastentarha" nimikkeeksi "Liikehuoneisto".

IL

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä kaupungin edustajaksi Asunto Oy Haltianpolku 2 yhtiökokoukseen Mestaritoiminta Oy:n kiinteistömestari Jarkko Kankkusen ja oikeuttaa yhtiökokousedustajan päättämään kokoukseen osallistumisesta kaupungin intressit huomioon ottaen
  2. nimetyn ollessa estynyt toimitusjohtaja Veikko Simunaniemen nimeämän henkilön. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Nimetty, Asunto Oy Haltianpolku 2