Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 296 Omistajapoliittinen ohjaus, Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtajan valinta

JARDno-2021-2043

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtajan tehtävä tulee avoimeksi toimitusjohtaja Veikko Simunaniemen jättäessä tehtävän vuoden 2022 alussa. 

Järvenpään kaupungin omistajaohjeistuksen mukaan yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan, määrittää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot ja hyväksyy kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan on hankittava kaupungin konsernijohdon ennakkokäsitys tytäryhtiön toimitusjohtajan valintaan, palkkaukseen, toimitusjohtajasopimukseen sekä mahdollisen tulospalkkiojärjestelmän käyttööntottoon tai sen muutokseen. 

Kuntalain 48 §:n perusteella kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksen on tarkoituksenmukaista nimetä rekrytoinnin valmisteluun edustaja, jotta vuorovaikutus yhtiön valmisteluprosessin ja konsernijohdon välillä voidaan varmistaa. Kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat rekrytointiprosessin viran puolesta.

IL 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä keskuudestaan yhden edustajan Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtajan rekrytointiin
  2. toteaa, että edustajalle maksetaan tehtävästä palkkiosäännön mukainen erillispalkkio ja
  3. oikeuttaa kaupunginjohtajan antamaan konsernijohdon puolesta johtajasopimusta ja johtajan palkkausta koskevan ennakkosuostumuksen. 

 

Käsittely

Tomi Passi ehdotti Willem van Schevikhovenin ja Laura Virkkusen kannattamana, että valintatyöryhmään valitaan kaksi henkilöä.

Willem van Schevikhoven ehdotti, että valintatyöryhmään valitaan Tuija Kuusisto.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua Mikko Taavitsainen antoi suostumuksensa tulla nimetyksi valintatyöryhmään.

 

Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginjohtajalla, henkilöstöjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus osallistua valintatyöryhmän kokouksiin ja rekrytointiprosessiin.

Päätös

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Nimettiin valintatyöryhmän jäseniksi Tuija Kuusisto ja Mikko Taavitsainen.

Tiedoksi

Mestaritoiminta Oy, nimetyt