Juhlavuositoimikunta, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitusasiat

Perustelut

Suunnitelun tilanne.

Juhalvuoden sisältöjen tarkoitus on toteuttaa aiemin päätettyä juhlavuoden teemaa Me teemme Järvenpään, sekä toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita; kulttuurin tekijöiden ja kokijoiden kaupunki ja  kaupunki yhteisönä -me teemme Järvenpään.  Samalla tavoitellaan myös mahdollisimman suurta vaikuttavuutta tapahtumien osalta.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan alkaa suunnittelemaan tapahtumakokonaisuutta, joka huomioi eri demografioiden mukaan ottamisen ja helpon lähestyttävyyden niin tapahtuman sisällön, ajankohdan kuin lokaation kannalta. Operatiiviseen sisällön sisällön suunnitteluun hyödynnetään Hyvinvoinnin palvelualueen asiantuntijaresursseja. Tuotannosta vastaa kaupunki joka osallistaa kaupunkilaisia tapahtuman toteutuksessa.

Tapahtumakokonaisuuden suunnittelun raamit budjetteineen tulee antaa Juhlavuositoimikunta strategisen ohjauksen kautta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, heli.vastamaki@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.