Järvenpään Veden johtokunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ohitusviemärimallinnus 2021 raportin esittely

JARDno-2021-1117

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Vesi mallinsi jätevesiverkoston vuoden 2020 lopulla. Jätevesiverksoton mallinnuksen ohjaamana päätettiin tehdä Järvenpään ohitusviemärin mallinnus. Ohitusviemäristä on alustava linjaus, jonka mukaan ohitusviemäri mahdollisesti tulevaisuudessa rakennetaan.

Ohitusviemärissä on mallinnuksessa huomioitu Tuusulan Kellokoskelta Järvenpään jätevesiverkostoon Nummenkylässä Hiekkakadulla jätevesiverkostoon johdetut jätevedet, jotka johdetaan Järvenpään keskustan kautta Keravan rajalla olevalle mittausasemalle.

Ohitusviemäri mahdollistaa Annan- ja Pellonkulman alueen sekä koko pohjoisen Haarajoen alueen jätevesien johtamisen ohi kaupungin keskustassa olevan jätevesiverkoston. Lisäksi ohitusviemäriin voidaan johtaa jätevesiä alustavan suunnitellun reitin läheisiltä jätevesipumppaamoilta, joita on kolme kappaletta.

Mallinnus osoittaa ohitusviemärin tarpeen Järvenpään kaupungin alueiden laajentumiselle pohjoisella osalla sekä Tuusulan Kellokosken jätevesien johtamisen ja laajentumisen mukanaan tuoman tarpeen. Nykytilanteesssakin sadekaudella verkosto on kapasiteetin ylärajalla.

Mallinnus osoittaa myös Järvenpäästä Keski-Uudenmaan vesiesuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) jätevesiviemärin kapasiteettitarpeen, joka jo nyt alkaa olla maksimissaan eteläisellä Lepola-Ainola-Keravan mittausasema välisellä johto-osuudella. Ohitusviemäri antaa lisää kapasiteettia myös tähän Kuvesin johto-osuuteen.

Mallinnuksessa on määritelty eri johto-osuuksien putkikoko, linjausvaihtoehdot sekäTuusulan Kellokosken vaikutus ohitusviemärin tarpeeseen.

Mallinnusraportti on oheismateriaalina ja se esitellään tarkemmin johtokunnan kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi ohitusviemäristä tehdyn mallinnusraportin ja käy lähetekeskustelun jatkotoimista.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tiedoksi

Kaupunkitekniikka kaavoitus ja suunnittelu.