Järvenpään Veden johtokunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 27.5.2021 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely

Nimenhuudossa paikalla oli kolme johtokunnan jäsentä, eikä kokous ollut päätösvaltainen. Puheenjohtaja päätti kuitenkin käynnistää kokouksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.