Järvenpään Veden johtokunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Järvenpään Veden vuoden 2022 talousarvion valmistelu

JARDno-2021-1112

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu on aloitettu vuonna 2020 päätetyn vuosien 2021-2023 talousohjelman pohjalta. Järvenpään kaupungin  talousarviokehys käsitellään kaupunginhallituksessa, joten laskelmat on tehty alustavasti.

Järvenpään Veden talousarvion 2022 valmisteluun vaikuttavia asioita:

Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset

Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa vesimääräarvio on  talousohjelman mukainen eli kasvua talousveden osalla vuoden 2020 talousarviosta on arvioitu olevan 5 000 m³.

Käyttömenot

Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) antaman alustavan arvion mukaan käyttö- ja vuosimaksuihin ei ole odotettavissa suuria korotuksia. Vuonna 2022 Kuvesin hinnaksi on arvioitu 30,5 snt/m³. Vuoden 2021 tällä hetkellä laskutettava hinta on 26,8 snt/m³. 

Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden hinnan arvioidaan pysyvän ennallaan. Vuoden 2021 hinta on 39 snt/m³.

Lisäksi paineita menojen kasvuun aiheutuu mm. digitalisaation kehittämisistä sekä etäluettavien mittarien hankinnoista.  

Järvenpään Veden toimintakate vuodelle 2022 on v.2020 vahvistetun taloussuunnitelman mukaan 5 213 641 €.

Käyttötulot

Asiakkailta perittäviä vesi- ja jätevesimaksuja sekä perusmaksuja on korotettu 1.4.2020 alkaen. Vuonna 2021 maksuihin ei tehty korotuksia. Talousveden myynnin arvioidaan lisääntyvän vuonna 2022. 

Järvenpään Vesi on teettänyt Ramboll Finland Oy:llä päivitetyn taksatarkastelun, joka vahvistaa tarvetta korottaa käyttömaksuja ja littymismaksuja.

Investointitaso

Investointiohjelmaa 2022 valmistellaan 5,5 M€ tasolla.

Liittymismaksut

Vuoden 2022 talousarvioon liittymismaksutuloiksi arviodaan 1 090 000 €.

Laskelmat

Edellä olevien mukaisesti TA 2022 pohjaksi on laadittu oheismateriaalina oleva kassavirtalaskelma sekä taksatarkastelu, jota esitellään kokouksessa tarkemmin.

Järvenpään Vedellä on pankkitili, jossa käytettävää limiittiä on 2 M€. Tällä hetkellä limiittiä ei ole käytetty ja taksakorotuksilla varmistetaan, että limiittiä tai lainanottoa ei tarvita seuraavina vuosina.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää käydä esitettävän aineiston pohjalta lähetekeskustelun vuoden 2022 talousarvion valmistelua varten.

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tiedoksi

Talouspalvelut