Järvenpään Veden johtokunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Järvenpään Veden kuukausiraportti 1.1.-30.4.2021

JARDno-2021-1114

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Vedessä on valmisteltu kuukausiraportti 1.1. - 30.4.2021 väliseltä ajalta. Raportti kuvaa talouden ja toimintojen kehitystä ja toteutumaa.

Tilasto ostetusta ja puhdistettavaksi toimitettavista vesimääristä on oheismateriaalina.

Tuloslaskelma- ja investointitaulukko 1 - 4 /2021 liitteenä.

Arvio talouden ja toiminnan kehittymisestä ja toteutumisesta

Tuloslaskelmaosa

Vaikutus maalis- ja huhtikuussa lumien sulamisesta, jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat suuremmat, mutta ne katetaan muiden menokohtien säästöillä. Tulojen osalta Koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutunevat pienempinä, kun kaupungin toimipisteitä on ollut suljettuina. Koronasta johtuvien sulkutoimenpiteiden johdosta vedenkäyttö on myös vähentynyt. Kokonaisuudessaan tulojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan arvioidusti.

Investointiosa

Vuodelta 2021 jatkuvat Lepola IV ja Satukallion hankkeille tulee vielä tänä vuonna kustannuksia eikä niihin ole budjetissa varauduttu ja ylittyivät jo viime vuonna, arvio näille yhteensä on n. 300 000 €. Kaupunkitekniikan yhteishankkeissa on vielä useita epävarmuustekijöitä. Ainolan alueen hanke siirtynee osittain vuodelle 2022. Jos näin käy, tulemme esittämään hankkeelle siirtomäärärahaa vuodelta 2021 vuodelle 2022.  Siirtomäärärahan määrää ei vielä pystytä arvioimaan, kun alueen suunnittelu on kesken ja osaa alueesta rakennetaan vuoden 2021 aikana suunnitelmien valmistuttua, ennustetta tarkennetaan tulevissa kuukausiraporteissa.  

ST1 ja JYK kokonaisuus arvioidaan ylittyvän n. 200 t€.
Pajalanpihan hankkeen osalta vesihuollolle on arvioitu kustannuksia n. 50 t€, jota ei ole v. 2021 investointiohjelmassa.Em. ylittyvät kohteet yht. n. 400 t€ voidaan mahdollisesti kattaa Järvenpään Veden omista hankkeista siirtämällä Kaakkolan vesihuollon saneeraus tuleville vuosille. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden kuukausiraportin 1.1.-30.4.2021

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Hannaleena Lehtinen saapui klo 8:18. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.