Järvenpään Veden johtokunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän lausuntopyyntö / 2021-2023 taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021

JARDno-2020-2193

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä pyytää perussopimuksen (15 § Omistajaohjaus, 18 § Talousarvio ja suunnitelma) mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2021 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä 2021- 2023 taloussuunnitelmasta.

Lausunto on toimitettava 30.9.2020 mennessä.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021 – 2023

Vuodelle 2021 ei esitetä veden yksikköhinnalle muutosta.

Vuodelle 2021 on arvioitu veden myynnin kasvua 1,5 %.

Taloussuunnitelmavuodelle 2022 - 2023 ei veden yksikköhinnalle ole esitetty muutosta.

Vuosille 2022 - 2023 on vedenmyynnissä arvioitu 0,5 %:n kasvua.

Tuloslaskelma

Toimintatulot vuodelle 2021 on arvioitu olevan 4,164 milj. euroa.

Toimintakulut

Toimintamenot vuodelle 2021 on arvioitu olevan 2,846 milj. euroa. Toimintamenoissa on n. 74 000 € kasvua, verrattuna 2020 vuoteen. Kasvua tulee mm. henkilöstökuluista, kun on tehty puolikkaan henkilön lisäys kenttähenkilöstöön.

Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2021 on 1,318 milj. euroa ja vuosikate 1,277 milj. euroa.

Investointiosa

Vuoden 2021 investoinnit kohdentuvat verkostosaneeraukseen 500 000 €, Santakosken vedenottamon saneerauksen suunnitteluun 100 000 € ja automaatiojärjestelmän päivittämiseen 100 000 € ja irtaimistovaraukseen 20 000 €.

Investointiohjelmassa esitetyt kustannukset vuodelle 2021 ovat yhteensä 720 000 €.

Rahoitusosa

Lainan tarvetta ei ole.

Järvenpään Veden lausunto

Talousveden yksikköhinnannalle ei ole esitetty muutosta, mikä on Järvenpään Veden talouden ja Järvenpään vedenkäyttäjien kannalta hyvä asia. Myös suunnitelmavuosien 2022 - 2023 osalle ei ole osoitettu yksikköhinnalle muutosta.

Kokonaisuudessa talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022 - 2023 noudattaa maltillista taloussuunnittelua ja niihin ei ole huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymälle esittää, että:

Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän talousarvioon 2021 eikä vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelmaan, joka noudattaa maltillista taloussuunnittelua.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä