Järvenpään Veden johtokunta, kokous 22.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän lausuntopyyntö: Taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 ja talousarvio vuodelle 2022

JARDno-2021-1822

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä pyytää kuntien kanssa tehdyn perussopimuksen mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2022 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä 2022- 2024 taloussuunnitelmasta.

Lausunto on toimitettava 30.9.2021 mennessä.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 – 2024

Vuodelle 2022 ei esitetä veden yksikköhinnalle muutosta, jolloin yksikköhinta on 0,39 €/m3 + voimassa oleva arvonlisävero.

Vuodelle 2022 on arvioitu veden myynnin kasvua 1,5 %.

Taloussuunnitelmavuosille 2022 - 2024 ei veden yksikköhinnalle ole esitetty muutosta, jolloin yksikköhintana on 0,39 €/m3 + voimassa oleva arvonlisävero.

Vuosille 2023 - 2024 on vedenmyynnissä arvioitu olevan 0,5 %:n kasvua.

Tuloslaskelma

Toimintatulot vuodelle 2022 on arvioitu olevan 4,2 M€.

Toimintakulut

Toimintamenot vuodelle 2022 on arvioitu olevan 3,041 M€. Toimintamenoissa on n. 195 t€ kasvua, verrattuna 2021 vuoteen. Kasvua tulee mm. palveluiden ostosta, tarvikkeiden hankinnasta ja henkilöstökuluista.

Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2022 on 1,159 M€ ja vuosikate 1,132 M€.

Investointiosa

Vuoden 2022 investoinnit kohdentuvat seuraavasti; Mattila 2 vesijohtosaneeraus 300 t€, Paippinen-Järvenpää runkovesijohdon saneeraus 400 t€, Santakosken vedenottamon saneeraus 400 t€, Nummenkylä-Korkeamäki raakavesijohtosaneeraus 200 t€ ja automaatiojärjestelmän päivittämiseen 100 t€ ja irtaimistovaraukseen 20 t€.

Investointiohjelmassa esitetyt kustannukset vuodelle 2022 ovat yhteensä 1,42 M€.

Rahoitusosa

Lainan tarve vuodelle 2022 on 1 M€.

Järvenpään Veden lausunto

Talousveden yksikköhinnannalle ei ole esitetty muutosta. Myöskään suunnitelmavuosien 2023 - 2024 osalle ei ole osoitettu yksikköhinnalle muutosta.

Kokonaisuudessa talousarvio vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2022 - 2024 noudattavat maltillista taloussuunnittelua ja niihin ei ole huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymälle esittää, että:

1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2022 eikä vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmaan, jotka noudattavat maltillista taloussuunnittelua.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä