Järvenpään Veden johtokunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Sopimus vesitornin käytöstä

JARDno-2021-2514

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään vesitorni on vuokrattuna Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle (KUVESI). Järvenpään vesitornin käytöstä sekä vastuista on vuonna 2015 tehty aiempi sopimus, johtokunnan 8.9.2015 § 11 päätöksen mukaisesti.

KUVESI:n ja jäsenkuntien vesilaitosjohtajien kanssa on valmisteltu uusi päivitetty sopimus, jossa vastuu- ja kunnossapitorajoja sekä velvollisuuksia on päivitetty ja tarkennettu. Sopimus on käsitelty KUVESIN:n yhtymähallituksessa 21.10.2021 § 34. Yhtymähallituksen päätös ja vuokrasopimusluonnos ovat oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää hyväksyä vesitornin päivitetyn sopimuksen ja oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään sopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä tarkennuksia ja muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimistusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.