Järvenpään Veden johtokunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Järvenpään Veden kuukausiraportti 1.1.-31.10.2021

JARDno-2021-1114

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Vedessä on valmisteltu kuukausiraportti 1.1. - 30.4.2021 väliseltä ajalta. Raportti kuvaa talouden ja toimintojen kehitystä ja toteutumaa.

Tilasto ostetusta ja puhdistettavaksi toimitettavista vesimääristä on oheismateriaalina.

Tuloslaskelma- ja investointitaulukko 1 - 4 /2021 liitteenä.

Arvio talouden ja toiminnan kehittymisestä ja toteutumisesta

Tuloslaskelmaosa

Vaikutus maalis- ja huhtikuussa lumien sulamisesta, jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat suuremmat, mutta ne katetaan muiden menokohtien säästöillä. Tulojen osalta Koronan vaikutuksesta sisäiset tulot toteutunevat pienempinä, kun kaupungin toimipisteitä on ollut suljettuina. Koronasta johtuvien sulkutoimenpiteiden johdosta vedenkäyttö on myös vähentynyt. Kokonaisuudessaan tulojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan arvioidusti.

Investointiosa

Vuodelta 2021 jatkuvat Lepola IV ja Satukallion hankkeille tulee vielä tänä vuonna kustannuksia eikä niihin ole budjetissa varauduttu ja ylittyivät jo viime vuonna, arvio näille yhteensä on n. 300 000 €. Kaupunkitekniikan yhteishankkeissa on vielä useita epävarmuustekijöitä. Ainolan alueen hanke siirtynee osittain vuodelle 2022. Jos näin käy, tulemme esittämään hankkeelle siirtomäärärahaa vuodelta 2021 vuodelle 2022.  Siirtomäärärahan määrää ei vielä pystytä arvioimaan, kun alueen suunnittelu on kesken ja osaa alueesta rakennetaan vuoden 2021 aikana suunnitelmien valmistuttua, ennustetta tarkennetaan tulevissa kuukausiraporteissa.  

ST1 ja JYK kokonaisuus arvioidaan ylittyvän n. 200 t€.
Pajalanpihan hankkeen osalta vesihuollolle on arvioitu kustannuksia n. 50 t€, jota ei ole v. 2021 investointiohjelmassa.Em. ylittyvät kohteet yht. n. 400 t€ voidaan mahdollisesti kattaa Järvenpään Veden omista hankkeista siirtämällä Kaakkolan vesihuollon saneeraus tuleville vuosille. 

Ehdotus

Esittelijä

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden kuukausiraportin 1.1.-30.4.2021

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Hannaleena Lehtinen saapui klo 8:18. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Vesi liikelaitoksessa on valmisteltu kuukausiraportti 1.1. - 31.10.2021 väliseltä ajalta. Raportti kuvaa talouden ja toimintojen kehitystä ja toteutumaa.

Tilasto ostetusta ja puhdistettavaksi toimitettavista vesimääristä on oheismateriaalina.

Tuloslaskelma- ja investointitaulukko 1 - 10 /2021 liitteenä 1.

Arvio talouden ja toiminnan kehittymisestä ja toteutumisesta

Tuloslaskelmaosa

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota parempana johtuen ennakoitua suuremmasta veden- ja jäteveden myynnistä. Maalis- ja huhtikuussa lumien sulamisesta sekä elokuun suuresta sademäärästä johtuen, jäteveden johtamisesta aiheutuvat menot ovat arvioitua suuremmat, mutta ne katetaan muiden menokohtien säästöillä. Vuodelta 2020 jäi mittarinvaihtoja tekemättä koronasta johtuen. Myöskään tänä vuonna urakoitua mittarinvaihtoa ei voida tehdä koronasta sekä sopimusurakoitsija loppuvuoden aikataulusta johtuen. Mittarinvaihtoja on tekemättä vuosien 2020 ja 2021 osalta, joten tulemme esittämään säästön siirtomäärärahana vuodelle 2022, jotta pystyisimme kuromaan mittarinvaihtovelkaa. Toimintakulujen toteuma näyttää todellisuutta pienemmältä, kun Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän lokakuun laskut (yht. n. 200 t€) on kirjattu marraskuulle. 

Investointiosa

Kaupunkitekniikan yhteishankkeissa on vielä epävarmuustekijöitä. Ainolan alueen hanke siirtynee pääosin vuodelle 2022, johtuen Väylän ja kaavoituksen aikatauluista ja lisäksi hulevesijärjestely on aiheuttanut suunnittelussa lisähaastetta. Näin ollen tulemme esittämään hankkeelle siirtomäärärahaa vuodelta 2021 vuodelle 2022.  Vuodelta 2021 jatkuvat Lepola IV ja Satukallion hankkeille saattaa tulla vielä tänä vuonna kustannuksia eikä niihin ole budjetissa varauduttu ja ylittyivät jo viime vuonna, arvio näille yhteensä on n. 460 t€.   

Juholankatu-Urheilukatu ja Yhteiskoulun alueen (JYK) kokonaisuus arvioidaan ylittyvän n. 400 t€. Ylitys johtuu budjetoitua suuremmasta urakkahinnasta sekä haastavasta työkohteesta johtuvista lisätöistä.
Em. ylittyvät kohteet voitaneen kattaa muista hankkeista mm. siirtämällä osittain Kaakkolan vesihuollon saneerausta tuleville vuosille. Vesitornin hanke on keskeytetty liian kalliista tarjouksista johtuen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden kuukausiraportin 1.1.-31.10.2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.