Järvenpään Veden johtokunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Asiakastyytyväisyystutkimus WACSI 2021

JARDno-2021-2497

Valmistelija

  • Liisa Joensuu, vesihuoltoasiantuntija, liisa.joensuu@jarvenpaa.fi
  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Vesi osallistui huhti- ja marraskuun välisenä aikana Taloustutkimus Oy:n tekemään vesilaitoksien asiakastyytyväisyystutkimukseen WACSI 2021. Tutkimuksessa selvitettiin Järvenpään kaupungin kotitalousasiakkaiden mielipiteitä veden laadusta ja vesilaitoksen toiminnasta. Tutkimus tehtiin satunnaispoiminnalla 30.7. - 13.11.2021 puhelinhaastatteluilla tehtynä ja kohderyhmänä oli 25 - 74 -vuotiaat Järvenpäässä asuvat henkilöt. Vastaajat arvioivat kouluarvosanoilla (4 - 10) veden laatua kuvaavia ominaisuuksia ja vesilaitoksen toimintaa. Tutkimukseen osallistui 14 vesilaitosta eri puolilta Suomea.

Järvenpään Veden asiakastyytyväisyysindeksit tutkimuksen mukaan olivat seuraavat:

Veden laadun WACSI 9,19 (arvosana veden laatua kuvaaville ominaisuuksille).

Veden jakelun WACSI 9,13 (arvosana veden jakeluun liittyville ominaisuuksille)

Vesilaitoksen palvelun WACSI 8,61 (arvosana vesilaitoksen palvelua kuvaaville ominaisuuksille).

Vesilaitoksen viestinnän WACSI 8,21 (tiedonsaanti vedenkulutuksesta, tietojen löydettävyys www-sivuilta, viestintä häiriötilanteissa veden laatuun ja hintaan liittyvä viestintä)

Vesilaitoksen kokonaisWACSI 8,76 (Laatu, jakelu, palvelu, viestintä)

Järvenpään Veden asiakastyytyväisyyskysely osoittaa Järvenpään Veden toiminnan, veden jakelun, laadun ja viemäröinnin olevan erinomaisella tasolla. Arvioinneissa on ollut edelleen nouseva trendi, ja parannusta on selvästi aiempiin tutkimuksiin nähden, vuodesta 2011 alkaen. WACSI-Viestintä otettiin mukaan arviointeihin vuonna 2018 ja se on pysynyt samalla tasolla tässä tutkimuksessa.

Asiakastyytyväisyyskyselyn raportti 2021 on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden asiakastyytyväisyystutkimuksen WACSI 2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaiseksi. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tom Boman saapui klo 8.39

Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella todettiin, että Järvenpään Veden viestintään panostetaan ja sitä kehitetään monikanavaiseksi.