Hyvinvointilautakunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Veteraaniavustusten myöntäminen ja kohdentaminen

JARDno-2020-2382

Valmistelija

  • Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on myöntänyt harkinnanvaraista veteraanimäärärahaa vuosittain vahvistetun talousarvion puitteissa. Avustuksen tavoitteena on tukea veteraanien päivittäisiä toimintoja osana kotona asumisen tukemista. Avustus on kohdennettu vuosien 1939-1944 sotien veteraaneille, jotka eivät saa korvausta sotilasvammalain perusteella.

Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 1.11.2019 voimaan astunut muutos mahdollistaa tunnuksen omaaville veteraaneille kotiin tuotavat palvelut maksutta valtion kautta. Kotona asuvien veteraanien määrä on vuosittain vähentynyt ollen nyt Järvenpäässä 12. Järvenpää on vuosina 2017-2019 avustanut kotona asuvia veteraaneja noin 5 000 eurolla vuosittain erillisten määriteltyjen kriteereiden ja mukaisesti. Kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirrettiin vapaaehtoiselle kuntayhtymälle vuoden 2019 alusta, veteraaneille kohdennettua avustussummaa ei siirretty kaupungille avustusten myöntämistehtävän ohessa. Sen vuoksi kaupungin talousarviossa ei ole ollut vuosille 2019-2020 varausta avustuksen myöntämiseksi.

Veteraaniyhdistysten ja Keusoten kanssa on neuvoteltu avustuksen kohdentamisesta uudelleen lakimuutoksesta johtuen. Veteraanien määrän vähentyessä avustuksen saajia halutaan laajentaa veteraanien puolisoihin ja leskiin, joita on yhteensä 42. Vertailua on tehty mm. Tuusulan kunnan veteraaniavustusten kohdentamiseen. Järvenpään kaupungin on myös ollut tarpeen nimetä veteraaniyhdyshenkilö, koska tehtävää aiemmin hoitanut henkilö on siirtynyt Keusoten palvelukseen. Myös kaupungille saapuneessa kuntalaisaloitteessa esitetään, että Valtiokonttorin ja Järvenpään kaupungin päällekkäisistä palveluista ja etuuksista luovutaan ja säästyneet määrärahat ohjataan leskien hyväksi ja että veteraanien hammashuolto muuttuisi maksuttomaksi. 

Vuonna 2020 Järvenpään kaupungin harkinnanvarainen määräraha kohdennetaan kotona asuville veteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja leskille. Veteraaniavustuksia jaetaan vuosittain talousarviomäärärahojen puitteissa, vuonna 2020 maksimissaan 5 000 euroa, päivitettyjen kriteerien  mukaisesti. Kustannukset katetaan hyvinvoinnin palvelualueen budjetista.

Hyte-johtaja velvoitetaan laatimaan veteraaniavustusprosessi yhteistyössä veteraaniyhdistysten ja Keusoten kanssa. Yhteyshenkilönä toimii kaupungin nimeämä veteraaniyhdyshenkilö, työikäisten ja ikääntyneiden hyte-yksikön asiakasneuvoja. Veteraaniavustuksista vastaa hyte-johtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä veteraaniavustuksen myöntämiskriteerit seuraavasti;

  1. Kaupungin myöntämiä veteraaniavustuksia jaetaan vuosittaisen talousarviomäärärahan puitteissa.
  2. Järvenpään varaamista rahoista kotona asuville veteraaneille ehdotetaan korvattavaksi silmälaseista 500 euroa (aiemmin 250 euroa) joka toinen vuosi ja hammashoidosta 500 euroa (aiemmin 250 euroa) vuosittain. 
  3. Lisäksi heille korvataan tarvittaessa erilaisia hyvinvointia tukevia palveluita kuten fysioterapia- ja kampaamopalveluita palvelusetelien muodossa, 24x20 euroa vuodessa. Veteraanien puolisoille ja leskille korvataan 5x20 euroa vuodessa vastaaviin hyvinvointia tukeviin palveluihin.
  4. Muut kaupungin aiemmat etuudet veteraaneille säilyvät ennallaan: uimahalli- ja kuntosalipalvelut sekä ilmainen joukkoliikenne.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Hyte-johtaja Kirsi-Marja Karjalainen esitteli asian.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja