Hyvinvointilautakunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kuntalaisaloite / Kaupungin myöntämien veteraaniavustusten kohdentamisen muuttaminen

JARDno-2019-3619

Valmistelija

  • Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Sotaveteraanit ry:n, Järvenpään Rintamaveteraanit ry:n ja Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin Järvenpään Seudun osaston allekirjoittamassa aloitteessa esitetään, että Valtiokonttorin ja Järvenpään kaupungin päällekkäisyyksistä etuuksissa  kotona asumisen tukemisen palveluissa, avokuntoutuksessa ja mm. siivouspalveluissa ja jalkahoidossa luovutaan ja säästyneet määrärahat ohjataan leskien hyväksi ja että veteraanien hammashuolto muuttuisi maksuttomaksi. Keravalla ja Tuusulassa tämä käytäntö on jo.

Aloitteessa todetaan, että Järvenpään kaupungin määräraha veteraanien palveluihin on ollut 30 000 euroa/v tai tarpeen mukaan, eikä määrärahoja ole käytetty täysimääräisesti.


Vastaus

Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 1.11.2019 voimaan astunut muutos mahdollistaa tunnuksen omaaville veteraaneille kotiin tuotavat palvelut maksutta valtion kautta. Järvenpään kaupunki on myöntänyt kotona asuville veteraaneille vuosina 2017-2019 keskimäärin 5 000 euroa/v edellä kuvattuihin palveluihin. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat aiempina vuosina vahvistaneet kaupungin avustussumman. Kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirrettiin vapaaehtoiselle kuntayhtymälle vuoden 2019 alusta, veteraaneille kohdennettua avustussummaa ei siirretty kaupungille avustusten myöntämistehtävän ohessa.

Kotona asuvia veteraaneja on Järvenpäässä yhteensä 12 ja leskiä ja puolisoita 42. Veteraanien määrän vähentyessä avustuksen saajia halutaan laajentaa veteraanien puolisoihin ja leskiin.

Järvenpään kaupunki on päivittänyt kotona asuville veteraaneille myönnettävien avustusten kriteerit lakimuutoksen johdosta ja vahvistaa vuosittain myönnettävän avustussumman talousarvion puitteissa. Vuonna 2020 avustuksiin käytettävä summa on 5 000 euroa.

Kotona asuvien veteraanien avustamisen kriteerit:

Kaupungin myöntämiä veteraaniavustuksia jaetaan vuosittaisen talousarviomäärärahan puitteissa.

Järvenpään varaamista avustusmäärärahoista kotona asuville veteraaneille ehdotetaan korvattavaksi silmälaseista 500 euroa (aiemmin 250 euroa) joka toinen vuosi ja hammashoidosta 500 euroa (aiemmin 250 euroa) vuosittain. 

Lisäksi heille korvataan tarvittaessa erilaisia hyvinvointia tukevia palveluita kuten fysioterapia- ja kampaamopalveluita palvelusetelien muodossa, 24x20 euroa vuodessa.
Veteraanien puolisoille ja leskille korvataan 5x20 euroa vuodessa vastaaviin hyvinvointia tukeviin palveluihin.


Muut kaupungin aiemmat etuudet veteraaneille säilyvät ennallaan: uimahalli- ja kuntosalipalvelut sekä ilmainen joukkoliikenne.


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

  1. antaa edellä olevan selvityksen kuntalaisaloitteeseen kaupungin myöntämien veteraaniavustusten kohdentamisen muuttaminen.
  2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloiteentekijät, kirjaamopalvelut