Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Hyvinvoinnin palvelualueen maksut ja taksat 2022

JARDno-2021-2438

Valmistelija

  • Mirja-Liisa Autere, Controller, mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan palvelualuelautakuntien tehtävänä on päättää alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista sekä palvelujen luovuttamista koskevista periaatteista sekä niistä perittävien korvausten perusteista.

Liitteenä on yhdistelmä Hyvinvointilautakunnan sekä Opetus- ja kasvatuslautakunnan alaisesta toiminnasta perittävistä maksuista 1.1.2022 alkaen.

Maksuissa ja taksoissa on noudatettu lautakunnan ja kaupunginvaltuuston aiemmin antamia linjauksia. Liikuntapalvelujen tila-, palvelu- ja pääsymaksuja on korotettu 5% vuodelle 2022. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen sekä Seuratalon tilahinnoittelussa on tehty korotuksia.

Uudet ja aikaisemmin hinnoittelemattomat kohteet on merkitty liitteeseen. Niiden hinnoittelussa on noudatettu vastaavien kohteiden mukaisia hinnoitteluperiaatteita.

KS

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä alaisestaan toiminnasta perittävät maksut 1.1.2022 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Kokouskäsittely

Palveluesimies Tiina Inkinen esitteli asiaa.

Keskustelun kuluessa Mikko Perkoila teki Lassi Markkasen kannattamana muutosehdotuksen, joka kuuluu seuraavasti: Kulttuuripalveluiden sisällä olevat eläkeläisten hinnat pysyvät ennallaan.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen seuraavasti: ääniä yhteensä 10. Äänet jakautuivat seuraavasti: 5 JAA- ääntä, 5 EI- ääntä ja 0 TYHJÄÄ ääntä. Puheenjohtaja äänesti JAA.

Puheenjohtaja totesi, että äänten mentyä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Lautakunta oli äänestyksen jälkeen päättänyt hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

Äänestystulokset

  • Jaa 5 kpl 50%

    Pia Valonen, Peter Osipow, Sean McLoughlin, Jere Haavisto, Kirsi Lahtinen

  • Ei 5 kpl 50%

    Lassi Markkanen, Anna Pulkkinen, Satu Haaparanta, Mikko Perkoila, Riina Kurkinen

Tiedoksi

Palvelualuejohtaja, asiakkuusjohtajat, talousjohtaja