Henkilöstöasiainjaosto, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Perusopetuksen lehtorin (en ja ra) viran täyttäminen

JARDno-2021-773

Valmistelija

  • Päivi Oinasmäki, rehtori, paivi.oinasmaki@jarvenpaa.fi
  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin Kinnarin kouluun oli haettavana perusopetuksen lehtorin (englanti ja ranska) virka 1.8.2021 alkaen. Virka on ollut haettavana ajanjaksoilla 21.01.-04.02.2021 ja 04.02.-18.02.2021. Virka on ollut haettavana Järvenpään kaupungin nettisivuilla ja TE-keskuksen sivuilla. Viran kelpoisuusehtona on edellytetty peruskoulun kielten (englannin ja ranskan) opettajan kelpoisuutta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kyseisen koulun rehtori on tehnyt päätöksen englannin ja ranskan kielen lehtorin virkavalinnasta kyseiseen kouluun 8.4.2021. Päätös on annettu tiedoksi 9.4.2021. OIkaisuvaatimus on saapunut kaupungille 23.4.2021. 

Mso
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää pitää voimassa rehtorin tekemän päätöksen perusopetuksen lehtorin (englanti ja ranska) virkavalinnasta.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

oikaisuvaatimuksen tekijä, opetusjohtaja, koulun rehtori, resina