§ 4 Autovahinko Jampankatu

Lataa 

JARDno-2024-482

Päätöspäivämäärä

10.6.2024

Päätöksen tekijä

Ylläpidon rakennuttajapäällikkö

Päätöksen peruste

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV 21.6.2021 § 53)

Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta 1.1.2024 alkaen (Kauke 14.12.2023, § 80)

Talouden rahamääräiset ratkaisuvaltarajat 1.12.2021 alkaen (Kauke 28.10.2021 § 97)

Kuvaus

Järvenpään kaupungille on saapunut vahingonkorvausvaatimus 2.4.2024. Vahingon kärsinyt kertoo, että renkaiden vaihdon merkeissä havaittiin hänen kaikkien talvirenkaiden olevan piloilla. Vahingonkärsinyt kertoo olevansa varma siitä, että vauriot ovat tapahtuneet 25.1.2024, jolloin hän on ilmoittanut kaupungille Jampankadun surkeasta talvikunnossapidosta. Vahingonkärsinyt on pyytänyt renkaiden vaihtaneelta rengasliikkeeltä arviointia, miksi uudehkojen talvirenkaiden runko on pettänyt. Rengasliikkeen mukaan on vaikuttanut siltä, että kaikissa neljässä renkaassa on hyvin samantyyppinen runkovaurio. Vauriot ovat jokaisessa renkaassa kulutuspinnassa ja samassa kohdassa. Renkaan kulutuspinta on yleensä rungon vahvin osa ja vaatii voimakkaan iskun vaurioituakseen, yleensä routavaurio tiessä tms

Vahingonkärsinyt vaatii kaupunkia korvaamaan puolet uusien renkaiden hankinta-arvosta yhteensä 400 euroa.

Jampankatu on asuntokatu (kunnossapitoluokka 3) Jampan kaupunginosassa ja sen kunnossapitovastuu on Järvenpään kaupungilla. Kunnossapitoa hoitaa alueurakkana Alltime Infrapalvelut Oy,

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1 §:n mukaan vahingonkorvausvelvollisuus syntyy sille, joka aiheuttaa tahallaan tai tuottamuksellaan toiselle vahingon. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Vahingonkorvauslain tuottamusperiaatteen mukaan kadun pelkkä huono kunto ei aikaansaa vastuuta kadunpitäjälle, vaan lisäedellytyksenä on, että kadunhoito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti sekä tehtäviä on jätetty kokonaan tekemättä. Lisäksi vahinkoa kärsineen on näytettävä, että hänelle on syntynyt korvattavaa lajia oleva vahinko, vastuuperusteen ja vahingon välillä on syy-yhteys sekä aiheutuneen vahingon määrä. Vaikka kaupunki on tienpitäjänä vastuussa ko. vahinkopaikasta, kyseessä ei kuitenkaan ole ankara vastuu.

Tieliikennelain 3 §:n mukaan vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Alueurakoitsijalta saadun selvityksen mukaan Jampankatu on aurattu 22.1 sekä 24.1.2024. Jampankadulla on suoritettu tiestötarkastus alueurakoitsijan työnjohdon toimesta 23.1.2024, jolloin kadun on todettu olevan liikennöitävässä kunnossa eikä huomioita esimerkiksi kuopista ole tehty. Jampankadulla on suoritettu hiekoitustoimenpiteitä 24.1.2024 ja se on aurattu 25.1.2024. Alueurakoitsija on saanut palautteen 24.1 ja 25.1.2024 auraukseen liittyen. Molempina päivinä tie on käyty auraamassa. Alueurakoitsija on saanut kaupungin palautejärjestelmän kautta palautteen 24.1 tiellä olevasta polanteesta ja 26.1.2024 aurausten päätyttyä on suoritettu polanteenpoistoa.

Vahinkoa kärsinyt ei ole osoittanut aiheutuneen vahingon liittyvän olennaisesti Järvenpään kaupungin toimintaan tai laiminlyöntiin, joten syy-yhteyttä ei voida pitää riittävän todennäköisenä saadun selvityksen perusteella.

Saadun selvityksen perusteella ei voida katsoa, että kaupunki kadunpitäjänä olisi syyllistynyt huolimattomuuteen tai laiminlyöntiin kadun kunnossapidossa ennen vahinkoa. Kunnossapitotyöt ovat olleet käynnissä ennen vahinkoa sekä vahingon aikana ja tiestötarkastuksessa on todettu kadun olleen liikennöitävässä kunnossa. Edellä mainitun perusteella kaupunki ei ole korvausvelvollinen tässä vahinkoasiassa.

Päätös

Päätän hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen esitetyin perustein. Järvenpään kaupunki ei ole korvausvelvollinen ko. vahinkoasiassa.

Allekirjoitus

ylläpidon rakennuttajapäällikkö Aija Schukov

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka