§ 9 Autovahinko Eriksnäsintie

Lataa 

JARDno-2024-979

Päätöspäivämäärä

27.6.2024

Päätöksen tekijä

Ylläpidon rakennuttajapäällikkö

Päätöksen peruste

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV 21.6.2021 § 53)

Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta 1.1.2024 alkaen (Kauke 14.12.2023, § 80)

Talouden rahamääräiset ratkaisuvaltarajat 1.12.2021 alkaen (Kauke 28.10.2021 § 97)

Kuvaus

Hakija on 3.6.2024 esittänyt ELY-keskukselle 600,00 euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen. ELY-keskus on siirtänyt asian käsittelyn Järvenpään kaupungille 19.6.2024, sillä vahinkopaikka sijaitsee Järvenpään kaupungin kunnossapidettävällä alueella. 

Vahingonkärsinyt kertoo tulleensa Ristikadun ja Eriksnäsintien risteykseen 17.5.2024 klo 13.10 Ristikadulta päin ja Eriksnäsintien olleen vilkkaasti liikennöity. Sopivan välin tullessa hän on seurannut edellä olevan auton perässä vasemmalle risteyksessä. Vahingon kärsinyt kertoo huomanneensa kuopan kun oikeanpuolen renkaat jysähtivät kuopan yli, jonka jälkeen melko nopeasti mittaristoon tuli  rengaspaine hälytys. Vahingonkärsinyt pääsi juuri kotiin ennekuin rengas tyhjeni kokonaan. Takarenkaan ulkorunko petti ja eturengaskin oli saanut sen verran vaurioita, että piti myös vaihtaa.

Vahingonkärsinyt on toimittanut kuvan vahinkopaikasta ja hän vaatii kaupunkia korvaamaan aiheutuneesta vahingosta yhteensä 600,00 euroa.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1 §:n mukaan vahingonkorvausvelvollisuus syntyy sille, joka aiheuttaa tahallaan tai tuottamuksellaan toiselle vahingon. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Lisäksi vahinkoa kärsineen on näytettävä, että hänelle on syntynyt korvattavaa lajia oleva vahinko, vastuuperusteen ja vahingon välillä on syy-yhteys sekä aiheutuneen vahingon määrä. Vaikka kaupunki on tienpitäjänä vastuussa ko. vahinkopaikasta, kyseessä ei kuitenkaan ole ankara vastuu.

Vahingonkorvauslain tuottamusperiaatteen mukaan kadun pelkkä huono kunto ei aikaansaa vastuuta kadunpitäjälle, vaan lisäedellytyksenä on, että kadunhoito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti sekä tehtäviä on jätetty kokonaan tekemättä. 

Tieliikennelain 3 §:n mukaan vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Ristikatu on kokoojakatu (kunnossapitoluokka 1) Saunakallion kaupunginosassa ja sen kunnossapitovastuu on Järvenpään kaupungilla. Kunnossapitoa hoitaa alueurakkana Alltime Infrapalvelut Oy. Urakkasopimuksen mukaan alueurakoitsija on velvollinen tekemään ja dokumentoimaan katualueiden järjestelmälliset työt ja tarkastukset.

Alueurakoitsijalta saadun selvityksen mukaan Ristikadulla on paikattu asfalttia 23.5.2024 ja tiestötarkastus on tehty 15.05.2024, jolloin kadun on todettu olevan liikennöitävässä kunnossa. Palautetta tien huonosta kunnosta ei ole tullut alueurakoitsijan tietoon kyseiseltä kadulta

Saadun selvityksen perusteella ei voida katsoa, että kaupunki kadunpitäjänä olisi syyllistynyt huolimattomuuteen tai laiminlyöntiin. Edellä mainitun perusteella kaupunki ei ole korvausvelvollinen tässä vahinkoasiassa.

Päätös

Päätän hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen esitetyin perustein. Järvenpään kaupunki ei ole korvausvelvollinen ko. vahinkoasiassa.

Allekirjoitus

ylläpidon rakennuttajapäällikkö Aija Schukov

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka