§ 4 Terveyskeskuslääkärin (2) viran täyttäminen avosairaamhoitoon

Lataa 

JARDno-2018-2267

Päätöspäivämäärä

31.5.2018

Päätöksen tekijä

Ylilääkäri

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin Suomessa laillistetun lääketieteen lisensiaatin tutkinto (laki 559/1994 asetus 564/1994 terveydenhuollon ammattihenkilöistä). Eduksi katsottiin kehitysmyönteisyys ja kokemus yleislääkärinä toimimisesta vastaavanlaisessa terveyskeskuksessa.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin toiseen terveyskeskuslääkärin virkaan on Satu Joutsiniemi, lääketieteen lisensiaatti. Satu Joutsiniemi on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Satu Joutsiniemen (lääketieteen lisensiaatti) Järvenpään kaupungin toiseen terveyskeskuslääkärin virkaan 01.06.2018 alkaen.Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virkaan valittu on hoitanut kyseistä tehtävää puolen vuoden ajan joten viran täytössä ei käytetä koeaikaa.

Työehdot määräytyvät Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Jarno Gauffin

Organisaatiotieto

HR-palvelut