§ 2 Terveyskeskuslääkäri (2) viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2018-1734

Päätöspäivämäärä

8.5.2018

Päätöksen tekijä

Ylilääkäri

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin Suomessa laillistetun lääketieteen lisensiaatin tutkinto (laki 559/1994 asetus 564/1994 terveydenhuollon ammattihenkilöistä) sekä erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Eduksi katsottiin kokemus yleislääkärinä toimimisesta vastaavanlaisessa terveyskeskuksessa sekä kehitysmyönteisyys.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin toiseen terveyskeskuslääkärin virkaan on Saara Sauramo lääketieteen lisensiaatti. Saara Sauramo on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Saara Sauramon (ylempi korkeakoulututkinto, lääketieteen lisensiaatti) Järvenpään kaupungin toiseen terveyskeskuslääkärin virkaan avosairaanhoitoon 01.06.2018 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (Järvenpäässä on oma palkkaporrasmalli) mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Jarno Gauffin

Organisaatiotieto

HR-palvelut