§ 1 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2017-1644

Päätöspäivämäärä

1.11.2017

Päätöksen tekijä

Ylilääkäri

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin Suomessa laillistetun lääketieteen lisensiaatin tutkinto (laki 559/1994 asetus 564/1994 terveydenhuollon ammattihenkilöistä), eduksi katsottiin kokemus yleislääkärin työnkuvasta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin terveyskeskuslääkärin virkaan on Tiina Hurri, lääketieteen lisensiaatti. Tiina Hurrilla on työkokemusta terveyskeskuslääkärin työstä 11/2013 lähtien ja se on kertynyt Järvenpään kaupungin palveluksessa. Hän osaa käyttää Järvenpäässä käytössä olevaa Pegasos potilastietojärjestelmää ja hän tuntee alueelliset hoitopolut. Tiina Hurri on erikoistumassa yleislääketieteeseen Tampereen yliopistossa ja arvioitu valmistumisaika erikoislääkäriksi on 2019/20 vaihteessa ja näillä perustein on kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

Päätös

Päätän valita Tiina Hurrin (ylempi korkeakoulututkinto, lääketieteen lisensiaatti) Järvenpään kaupungin terveyskeskuslääkärin virkaan 01.11.2017 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (Järvenpäässä on oma palkkaporrasmalli) mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Jarno Gauffin

Organisaatiotieto

Järvenpää