§ 1003 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2018-3690

Päätöspäivämäärä

13.12.2018

Päätöksen tekijä

Ylilääkäri

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin Suomessa laillistetun lääketieteen lisensiaatin tutkinto. Eduksi katsottiin kokemus yleislääkärinä toimimisesta vastaavanlaisessa terveyskeskuksessa, kehitysmyönteisyys sekä erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin terveyskeskuslääkärin virkaan on LL (Henkilötiedot poistettu). (Henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita LL (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin terveyskeskukseen avosairaanhoidon terveyskeskuslääkärin virkaan 1.12.2018 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan, josta Järvenpäässä on oma palkkaporrasmalli. 

Allekirjoitus

Avosairaanhoidon ylilääkäri (Henkilötiedot poistettu)

Organisaatiotieto

HR-palvelut