§ 2 luokanopettajan viran täyttäminen Järvenpään Yhteiskouluun / Irene Heikkilä

Lataa 

JARDno-2019-637

Päätöspäivämäärä

10.4.2019

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto, opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen luokanopettajan kelpoisuus. Eduksi katsottiin taito ja halu opettaa käsityötä ja liikuntaa sekä valmius ja kiinnostus kehittää koulun toimintakulttuuria suuntaan, jossa tärkeinä arvoina näyttäytyvät oppimisen ilo ja hyvinvointi. Lisäksi edellytettiin kannustavaa, joustavaa ja oppilaita osallistavaa työotetta. Arvostetiin hyviä ryhmänhallinta- ja yhteistyötaitoja sekä koulun sisällä, että huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on KM Irene Heikkilä. Irene Heikkilä on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM Irene Heikkilän Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 1.8.2019 alkaen. Ensimmäiselle varasijalle valitaan KM Kati Marin ja toiselle varasijalle KM Jukka-Pekka Kajander

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Jaana Palviainen, vs rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut