§ 4 Opinto-ohjaajan viran täyttäminen Järvenpään Yhteiskouluun / Joutsenlahti Eeva

Lataa 

JARDno-2019-2482

Päätöspäivämäärä

14.8.2019

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin opinto-ohjaajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin kokemus perusopetuksen opinto-ohjauksesta ja tuen eri muodoista sekä pedagogisesta kehittämisestä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin opinto-ohjaajan virkaan on FM opinto-ohjaaja Eeva Joutsenlahti. Hänellä on kokemusta perusopetuksen opinto-ohjauksesta ja  tuen eri muodoista sekä pedagogisesta kehittämisestä. Eeva Joutsenlahti osoitti erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Hänen katsottiin olevan soveltuvin ja täyttävän hakijoista parhaiten edellytykset toimia Järvenpään Yhteiskoulun opinto-ohjaajana. 

 

Päätös

Päätän valita FM,opinto-ohjaaja Eeva Joutsenlahden Järvenpään kaupungin opinto-ohjaajan virkaan 5.8.2019 alkaen. Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä)  mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapaäätöksen tiedoksisaannista. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori Pia Pohjanpalo

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue