§ 5 Luokanopettajan viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2020-973

Päätöspäivämäärä

22.4.2020

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta luokanopettajan viran kelpoisuusehtona on peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti.  Virkaan toivottiin henkilöä, jolla on kokemusta yhteisopettajuudesta tai kiinnostus kehittää sitä. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on Jenna Vepsäläinen. Kokonaisarvioinnin, työkokemuksen ja osaamisen perusteella hänen arvioidaan olevan kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM Jenna Vepsäläisen Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 1.8.2020 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen ja nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rekisteriotteen.

 Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

 

Allekirjoitus

rehtori, Pia Pohjanpalo

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue