§ 3 Luokanopettajan (2) viran täyttäminen, Järvenpään yhteiskoulu

Lataa 

JARDno-2018-2053

Päätöspäivämäärä

7.6.2018

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto ja luokanopettajan kelpoisuus, eduksi katsottiin taito ja halu opettaa käsityötä, musiikkia ja kuvataidetta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin toiseen luokanopettajan virkaan Järvenpään Yhteiskouluun on KM Sanna Sirén on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM Sanna Sirénin Järvenpään kaupungin toiseen luokanopettajan virkaan Järvenpään Yhteiskouluun 01.08.2018 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Natalie Stolbow

Organisaatiotieto

HR-palvelut