§ 2 Luokanopettaja (2) viran täyttäminen, Järvenpään Yhteiskoulu

Lataa 

JARDno-2018-2053

Päätöspäivämäärä

7.6.2018

Päätöksen tekijä

Yhteiskoulun rehtori

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan (2) viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja luokanopettajan kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä 10 hakijaa. Hakijoista neljällä oli kelpoisuus luokanopettajan virkaan. Yksi  kelpoisista hakijoista valittiin toiseen avoinna olleeseen luokanopettajan virkaan. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista.

Päätös

Päätän jättää toisen luokanopettajan viran Järvenpään Yhteiskouluun täyttämättä, koska kelpoisten hakijoiden määrä oli vähäinen.

Allekirjoitus

Natalie Stolbow

Organisaatiotieto

HR-palvelut